GOŚCIE KONFERENCJI

REFERENCI:
1. Dr Jaromir Brejdak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)
2. Dr hab. Waldemar Czajkowski (Zakład Filozofii i Metodologii Nauk, Politechnika Śląska)
3. Prof. Paweł Dybel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
4. Dr Andrzej Gniazdowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
5. Prof. Stanisław Judycki (Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
6. Dr hab. Andrzej M. Kaniowski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki)
7. Dr hab. Robert Marszałek (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
8. Dr hab. Ewa Nowak (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
9. Dr Marcin Poręba (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
10. Prof. Ewa Rewers (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
11. Dr Bartosz Wojciechowski, Dr Mariusz Golecki (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki)
12. Dr Marcin T. Zdrenka (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
(młodzi badacze)
13. Aleksander Dworek (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
14. Mgr Lidia Godek (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
15. Mgr Kajetan Jaksender (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)
16. Mgr Piotr Makowski (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
17. Mgr Magdalena Małecka (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, UAM)
18. Mgr Anna Nowicka (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
19. Mgr Marcin Pańków (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

GOŚCIE DYSKUTANCI:
1. Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa, Prorektor UAM)
2. Prof. Jan Grad (Kierownik Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM)
3. Prof. UAM dr hab. Barbara Kotowa (Kierownik Zakładu Filozofii Nauki, Dyrektor IF UAM ds. Nauki)
4. Prof. UAM dr hab. Andrzej Przyłębski (Zakład Historii Filozofii, IF UAM)
5. Prof. UAM dr hab. Roman Kubicki (Kierownik Zakładu Dydaktyki Filozofii i Nauk Społecznych, Dyrektor IF UAM ds. Dydaktycznych)
6. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Łastowski (Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, IF UAM)
7. Dr Karolina M. Cern (Zakład Etyki, IF UAM)
8. Dr Piotr W. Juchacz (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, IF UAM)
9. Dr Norbert Leśniewski (Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji, IF UAM)
10. Dr Andrzej W. Nowak (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, IF UAM)
(młodzi badacze)
11. Mgr Joanna Bednarek (Zakład Filozofii Kultury, IF UAM)
12. Mgr Beata Maćkowiak-Serezetdinow (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, IF UAM)
13. Mgr Malina Barcikowska (Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN)
14. Mgr Agata Mergler (Zakład Historii Filozofii, IF UAM)
15. Mgr Mateusz Bonecki (Zakład Filozofii Kultury, IF UAM)
16. Mgr Krzysztof Nowak (Zakład Filozofii Kultury, IF UAM)
17. Karol Kaczmarek (Instytut Filozofii, UAM)
18. Jakub Dziadkowiec (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice)
19. Mikołaj Ratajczak (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.