HARMONOGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK (20.04.2007):

sekcja I (młodych badaczy):
14.00 – 14.30: Powitanie, słowo otwierające od organizatorów
14.30 – 15.00: Mgr Marcin Pańków: O ontologicznej formie intersubiektywności. Kilka ustaleń w oparciu o Schillera i Hegla oraz rzut oka na dziś
15.00 – 15.30: Aleksander Dworek: Pytanie o intersubiektywność w obliczu ontohermeneutycznej destrukcji podmiotu
15.30 – 16.00: Mgr Piotr Makowski: Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Problem modelu podmiotu
16.00 – 16.30: dyskusja
16.30 – 17.00: kawa
17.00 – 17.30: Mgr Anna Nowicka: Intersubiektywność jako współodpowiedzialność. Aktualność dyskursu w kontekście prospektywnego wymiaru odpowiedzialności u Karla-Otto Apla
17.30 – 18.00: Mgr Kajetan Jaksender: Wewnątrz, na przecięciu dyskursów. Po(d)miot w filozofii Michela Foucaulta
18.00 – 18.30: Mgr Lidia Godek: Polityka bezwarunkowych roszczeń. Rzecz o dyskursywnej
modalności interesów

18.30 – 19.30: dyskusja
19.30: kolacja

SOBOTA (21.04.2007):

08.00 – 09.00: śniadanie
09.15 – 09.30: Oficjalne otwarcie konferencji: Prof. UAM dr hab. Barbara Kotowa

sekcja II: Pojęcie intersubiektywności – analiza i problem konceptualizacji
09.30 – 10.00: Prof. Paweł Dybel: Kłopot z „Intersubiektywnością”
10.00 – 10.30: Dr hab. Waldemar Czajkowski: Od intymności „ja – ty” do wspólnoty losu ludzkości: poziomy intersubiektywności. A także – jej aspekty i interpretacje
10.30 – 11.00: Dr Marcin Poręba: Uwagi o pojęciu intersubiektywności transcendentalnej
11.00 – 12.00: dyskusja
12.00 – 12.30: kawa

sekcja III: Intersubiektywność, wspólnota i współobecność
12.30 – 13.00: Prof. Ewa Rewers: Intersubiektywność i doświadczenie współobecności
13.00 – 13.30: Dr Jaromir Brejdak: Fenomenologiczne paradygmaty ontologicznego uzasadnienia wspólnoty
13.30 – 14.00: Dr hab. Robert Marszałek: Intersubiektywność a religijna wspólnota mitu
14.00 – 15.00: dyskusja
15.00 – 17.30: obiad i przerwa na odpoczynek

sekcja IV: Etyczny i komunikacyjny wymiar intersubiektywności
17.30 – 18.00: Prof. Stanisław Judycki: Tajemnica komunikacji pomiędzy osobami
18.00 – 18.30: Dr Marcin T. Zdrenka: Pewien kłopot z intersubiektywnością wartości. Przyczynek do refleksji o fokusach, czyli ogniskowaniu się skojarzeń wartościujących
18.30 – 19.00: Dr hab. Ewa Nowak: Intersubiektywność jako topos edukacyjny
19.00 – 20.00: dyskusja
20.00: uroczysta kolacja

NIEDZIELA (22.04.2007):

sekcja V: Intersubiektywność a sfera polityczno-prawna
09.00 – 10.00: śniadanie
10.00 – 10.30: Dr Andrzej Gniazdowski: Badania polityczne. Normatywność teorii demokracji z perspektywy ‘Prolegomenów do czystej logiki’
10.30 – 11.00: Prof. Andrzej M. Kaniowski: Wyróżnione przez Kanta formy intersubiektywności oraz kwestia ich przydatności do analizy współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej
11.00 – 11.30: kawa
11.30 – 12.00: Mgr Magdalena Małecka: Intersubiektywność-naukowość. Zagadnienie naukowego badania prawa
12.00 – 12.30: Dr Bartosz Wojciechowski, Dr Mariusz Golecki: Intencjonalność,
intersubiektywność a kauzalność czynności cywilnoprawnych

12.30 – 13.30: dyskusja
14.00 – 15.00: obiad
15.00: pożegnanie gości (dla chętnych zwiedzanie biblioteki masońskiej)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.