INTERSUBIEKTYWNOŚĆ - WYMIAR SPOŁECZNY, MORALNY, PRAWNY

Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna

Dom Pracy Twórczej UAM, Pałac w Ciążeniu
20-22 kwietnia 2007

Organizator: Interdyscyplinarne Doktoranckie Koło Filozoficzne PRAXIS
przy Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej IF UAM we współpracy ze
Studium Krytyki Transcendentalno-Fenomenologicznej
przy Zakładzie Historii Filozofii IF UAM

Intersubiektywność stanowi jedno z podstawowych pojęć, jakimi posługują się dziś nauki społeczne. Przestrzeń relacji międzyludzkich, sfera tego, co między-podmiotowe, zakładana jest we wszystkich ważnych teoriach szeroko rozumianej humanistyki czy w prawodawstwie. Pojęcie intersubiektywności, jakie tę sferę określa, zazwyczaj jednak rozumiane jest intuicyjnie; często nie posiada ono odrębnej konceptualizacji. Jak zatem intersubiektywność należy pojmować? Jak powinno wyglądać jej właściwe ujęcie filozoficzne? Jak szeroki zasięg posiada to pojęcie? Jaką rolę pełni w filozofii? Jakie obszary naukowe pozwala ono kolonizować? Jaki jest jego związek z moralnością i prawem? Czy model intersubiektywności może wpływać na wyniki badań innych nauk społecznych?
Do wspólnej odpowiedzi na pytanie o filozoficzny status pojęcia intersubiektywności we współczesnej kulturze umysłowej, o jego związki z naukami społecznymi, etyką, prawem oraz filozofią zapraszamy najbardziej znanych polskich naukowców, badaczy z zakresu filozofii, socjologii i prawoznawstwa, autorów jednych z najlepszych prac naukowych ostatnich lat.

Projekt konferencji nawiązuje do spotkania organizowanego przez Studium Krytyki Transcendentalno-Fenomenologicznej : O przyszłości namysłu. Zasadność i perspektywy myśli spekulatywnej (niemal dokładnie w rok przed niniejszą konferencją). Tym samym wpisuje się on w szerszy plan organizowania corocznych spotkań konferencyjnych, poświęconych wybranym ważnym problemom filozoficznym, w których braliby udział zarówno doświadczeni, uznani teoretycy danych dziedzin, jak i badacze młodsi.


PAŁAC W CIĄŻENIU - Dom Pracy Twórczej UAM

Położenie. Wieś położona 9 kilometrów na południowy zachód od Słupcy, na prawym brzegu Warty.
Historia. Pałac zbudowany w latach 1760-1768 dla biskupa Teodora Czartoryskiego (do 1818 roku własność biskupów poznańskich), wykończony w 1818 r. przez biskupa Ignacego Raczyńskiego.
Od 1984 roku siedziba domu pracy twórczej Biblioteki Uniwersyteckiej UAM.
Budowa i wyposażenie. Budowla rokokowa, dwupiętrowa. Korpus główny trójkondygnacyjny o elewacjach rozczłonkowanych płaskimi pilastrami, zdobiony dekoracjami z motywami biskupimi i elementami uzbrojenia. Dach mansardowy, ponad ostatnią kondygnacją frontony półkoliste, a od ogrodu - trójkątny, dekorowane stiukowymi kompozycjami figuralnymi. Od zachodu pałac połączony z pawilonem i oficyną poprzez galerię nad bramą przejazdową.
Sala konferencyjna. Noclegi w budynku Pałacu lub w Oficynie. W Pałacu znajduje się biblioteka posiadająca jeden z największych w Europie zbiorów dzieł masońskich (80 tys. woluminów) - otwarta jest dla zwiedzających.
Z pałacu rozciąga się piękny widok na dolinę rzeczną.
Park. Ogrodzony park krajobrazowy założony w XVIII w, początkowo ogród regularny, opadający terasami ku rzece. Na pd.-wschód od pałacu zachowały się fundamenty pałacyku zbudowanego w latach 1723-32 przez biskupa Jana Tarłę. Obok pałacu jest kopiec widokowy z początku XVIII w., zwany Kamienną lub Tatarską Górą, usypany według legendy przez jeńców tatarskich.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.